Meist

Meie eesmärgiks on aidata Eesti ehitusettevõttel olla edukad tundes ennast kindlalt Euroopa Liidu ja Skandinaavia ehitusturu regulatsioonides.

Ehitustoodete tootjatele (ehitusmaterjalid, tehasemajad) koostame Euroopa kvaliteedimärgi (CE) sertifitseerimisprotsessiks vajalikku dokumentatsiooni ning esindame ja nõustame oma partnerit hindamis- ja sertifitseerimisasutuste ees.

Miral Advisor OÜ on keskendunud ehitussektoris tegutsevate ettevõtete nõustamisele ja abistamisele nende juhtimissüsteemide viimiseks vastavusse ISO 9001:2015 standardi nõuetega ning siseauditite läbiviimisel.

Oleme oma partneritel aidanud kohandada oma organisatsioonis toimivaid protsesse Euroopa Liidu ja Skandinaavia klientide kõrgete kvaliteedialaste nõudmistega ning kohalduvate normidega (kvaliteedijuhtimine, tervisekaitse-, tööohutuse- ja keskkonnakaitse juhtimissüsteemid). Sageli on nende nõuete täitmine eelduseks koostöölepingute sõlmimisele.

Aitame lahendada Norra ja Rootsi ehitusturu regulatsioonidega (müügilepingud ning tööprotsesside juhtimine) seotud juriidilisi küsimusi.

Meie teenused

  • ISO 9001:2015 standardile vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamine, rakendamine organisatsioonis ning siseaudite läbiviimine ning sertifitseerimiseks ettevalmistamine
  • European Technical Assessment (ETA) ehk Euroopa Tehnilise Hinnangu taotlemise dokumentatsiooni väljatöötamine ning ettevõtte nõustamine vajalike muudatuste elluviimiseks
  • ETA alusel tootele CE märgise kinnitamise õiguse taotlemise protsessis ettevõtte esindamine ning juurutamine ettevõttes
  • Norra Teknisk Godkjenning (TG), SAK ning HMS vastavusdokumentatsiooni koostamine Norra tender’itel ja suurklientide partneriks kvalifitseerumiseks
  • Oma Skandinaavia koostöövõrgustiku toel pakume müügiedendustegevusi uute klientide kaasamiseks ja projektijuhtimisel.

Kogemused

Miral Advisor OÜ on keskendunud ehitusmaterjalide tootmise sektoris tegutsevate ettevõtete nõustamisele ning abistamisele nende toodetele kvaliteedimärgise atesteerimise organiseerimisele ja juhtimissüsteemide viimiseks vastavusse ISO 9001:2015 standardi nõuetega ning siseauditite läbiviimisel.

Meie ettevõtte partneriteks on ehitusettevõtted kes soovivad kohaldada oma organisatsioonis toimivaid protsesse nii Euroopa Liidu maade kui Skandinaavia klientide kõrgete kvaliteedialaste nõudmistega ning kohalduvate normidega.

Oleme aidanud käivitada ning nõustanud tööprotsesse moodulmajade ning elementmajade tootmise- ja müügi ettevõtteid

Samuti oleme aidanud lahendada Norra ehitusturu regulatsioonidega (müügilepingud ning tööprotsessid) seotud küsimusi.

Meie abil on Eesti ettevõtted saanud võimaluse kasvatada oma klientide hulka ja olla konkurentsis veelgi läbilöögivõimelised.

Kogemused alates aastast 2007.

Kontakt

Telefon: +372 50 64 624

E-post: info(at)miral.ee