Meie teenused

  • ISO 9001:2015 standardile vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamine, rakendamine organisatsioonis ning siseaudite läbiviimine ning sertifitseerimiseks ettevalmistamine
  • European Technical Assessment (ETA) ehk Euroopa Tehnilise Hinnangu taotlemise dokumentatsiooni väljatöötamine ning ettevõtte nõustamine vajalike muudatuste elluviimiseks
  • ETA alusel tootele CE märgise kinnitamise õiguse taotlemise protsessis ettevõtte esindamine ning juurutamine ettevõttes
  • Norra Teknisk Godkjenning (TG), SAK ning HMS vastavusdokumentatsiooni koostamine Norra tender’itel ja suurklientide partneriks kvalifitseerumiseks
  • Oma Skandinaavia koostöövõrgustiku toel pakume müügiedendustegevusi uute klientide kaasamiseks ja projektijuhtimisel.