Kogemused

Miral Advisor OÜ on keskendunud ehitusmaterjalide tootmise sektoris tegutsevate ettevõtete nõustamisele ning abistamisele nende toodetele kvaliteedimärgise atesteerimise organiseerimisele ja juhtimissüsteemide viimiseks vastavusse ISO 9001:2015 standardi nõuetega ning siseauditite läbiviimisel.

Meie ettevõtte partneriteks on ehitusettevõtted kes soovivad kohaldada oma organisatsioonis toimivaid protsesse nii Euroopa Liidu maade kui Skandinaavia klientide kõrgete kvaliteedialaste nõudmistega ning kohalduvate normidega.

Oleme aidanud käivitada ning nõustanud tööprotsesse moodulmajade ning elementmajade tootmise- ja müügi ettevõtteid

Samuti oleme aidanud lahendada Norra ehitusturu regulatsioonidega (müügilepingud ning tööprotsessid) seotud küsimusi.

Meie abil on Eesti ettevõtted saanud võimaluse kasvatada oma klientide hulka ja olla konkurentsis veelgi läbilöögivõimelised.

Kogemused alates aastast 2007.